Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ:
Trung tâm bảo hành Skyworth
Số 70 lô L đường số 7 Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 08 3785 1001
Hotline: 1800 1180 (Miễn cước cuộc gọi)
Danh sách trung tâm bảo hành của Skyworth:

SUPPORT

The working time of the customer care center: 

From Monday to Saturday in week: 

Morning    8:00 - 12:00  

Afternoon 13:00 - 17:00

(Except Sunday & public holidays as prescribed by state) 

Tel Main: 08.3785.1001

Hotline: 1800 1180

 (Free call charges)

 

Find out more about products of Skyworth, please please lick here

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến